Ordna ett evenemang

Hyr teater- och konsertsalen


Gamlasgårdens teater- och konsertsal har en kapacitet på 227 platser. Dessutom har salen 4 rullstolsplatser och 4 assistentplatser. Scenens storlek är 14 m x 7 m. Salen har en utmärkt akustik och en ljud- och ljusteknik som uppfyller kraven för yrkesproduktioner. Gamlasgårdens tekniska personal är tillgänglig under evenemanget vid behov.

Prislista

 • Kultur- och konstevenemang, timpris 100 €. 
 • Repetitioner och byggande, timpris 40 €. 
 • Flygel Steinway & Sons (inklusive stämning) 150 €/gång.
 • Fest- och mötesbruk, timpris 120 €. 
 • Annan användning, timpris 150 €. 
 • För bestående verksamhet som väsentligt anknyter till husets verksamhet kan enligt omdöme ges en 10-30 % rabatt på hyran.
 • För yrkesmässiga kulturevenamang för barn och ungdomar kan en separat avtalad rabatt beviljas på hyran för salen, högst 50 %. 

Priserna är från år 2016. Priserna inkluderar moms på 24 procent. Priserna gäller tills vidare. Rätten till ändringar förbehålls.

Ordna ett evenemang som samproduktion

I en samproduktion fördelas biljettinkomsterna t.ex. 70 % till samarbetsparten, 30 % till Gamlasgården. Vid samproduktioner bör observeras att:

 • samarbetsparten är evenemangets huvudarrrangör 
 • samarbetsparten och Gamlasgården kommer överens om biljettpriserna tillsammans 
 • samarbetsparten ingår biljettförsäljningsavtalet via Gamlasgården med Lippu.fi 
 • Lippu.fi redovisar för evenemangets biljettinkomster (brutto) till samarbetsparten 
 • samarbetsparten betalar 10 % i mervärdesskatt för biljettinkomsterna enligt egen moms-skyldighet och enligt lagen 


Samproduktionens biljettförsäljning
Gamlasgårdens biljetter säljs via Lippu.fi. Samarbetsparter har inte rätt att använda något annat nationellt biljettförsäljningssystem. Samarbetsparten kan dock sälja själv en del av evenemangets biljetter.  

Om samarbetsparten är en privatperson, kan de tillgångar som bokförs för evenemanget bokföras endast via premietjänster. En privatperson ska alltså ha ett gällande avtal med någon premietjänst.

Om samarbetsparten är en privat näringsidkare eller ett företag, ska det vara registrerat i förskottsuppbördsregistret och registermärkningen ska vara giltig.

För att påbörja försäljningen av evenemanget behövs ett biljettförsäljningsavtal. Ladda ner avtalet, läs igenom avtalsvillkoren och skicka det ifyllda och undertecknade avtalet per e-post till kanneltalo.info@hel.fi.

Upphovsrätter
Samarbetsparten ansvarar för anskaffningen av alla rättigheter för evenemanget och eventuella upphovsrättsersättningar i anknytning till dessa. 

Tekniska uppgifter
Informare om hurdan teknik som behövs under evenemanget och övriga tekniska uppgifter 6 veckor innan evenemanget. Vid behov hålls ett produktionsmöte om evenemanget där man planerar tidtabellerna mera i detalj i enlighet med evenemangets tekniska behov och repetitioner.

Tilläggsuppgifter fås av vår tekniska personal:
Produktionsplanerare, ljusmästare Mirkka Saari, 040 507 0084
Scenmästare Pekka Saukkonen, 050 546 8756
Ljudmästare Mauri Marin, 040 334 1081

Kulturkompisverksamhetens biljetter
Av Gamlasgårdens biljetter kan högst 10 biljetter / evenemang reserveras för kulturkompisverksamhet. Biljetterna är rabatterade. Reserveringen förverkligas om det ännu finns biljetter till försäljning vid reserveringstidpunkten. Kulturkompisens kund/kunder betalar 5 euro för biljetten. För själva kulturkompisen är inträdesbiljetten gratis. Kulturcentralen ersätter inte arrangörerna för biljettinkomster som uteblivit, utan kulturkompisverksamhetens godkännande är ett avtalsvillkor som kulturcentralen ställt.
Kulturkompisverksamheten är utvecklad för att hjälpa personer som tycker det är svårt att delta i kulturevenemang, till exempel för att de inte har lust att delta ensamma. Kulturkompisen gör dig sällskap, beställer biljetterna och assisterar eller guidar dig vid behov till evenemanget.
Mer information

Garderob- och cafétjänster
Gamlasgården har en avgiftsfri övervakad garderob. Vaktmästarnas telefonnummer är (09) 3103 2416. Gamlasgårdens café sköter om serveringen innan evenemanget och under pausen. 

Öppen programsökning och Residenset

Vi söker till vårt program förslag till scenkonst, särskilt teater och cirkus, uruppföranden, premiärer, besök, evenemang och serier av evenemang. Det är ständigt möjligt att söka. Kontakter behandlas i den ordning de anländer och produktionssätten för de förslag som valts till programmet förhandlas evenemangspecifikt. 

Nya produktioner har möjlighet att få residens på Gamlasgården för repetition av en produktion som valts till programmet. Residensutrymmet är teater- och konsertsalen.
Residensperioderna har sin tyngdpunkt under sommaren och runt årsskiftet och de genomförs utan Gamlasgårdens tekniska personal. I mån av möjlighet kan repetitioner hållas också i andra lokaler på Gamlasgården.

Ansökningar och förfrågningar i fritt format: milka.raisanen (at) hel.fi