För media

Bästa redaktör!

Helsingfors stads kultur- och fritidsektor har en elektronisk bildbank. Lösenordet får du av kommunikationsspecialisten per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör Helsingfors stads kultur- och fritidsektors evenemang.

Kommunikationsspecialist Minna Roine
040 192 4579, förnamn.efternamn(at)hel.fi