Konstfostran


Helsingfors kulturcentral erbjuder på Gamlasgården avgiftsfri konstfostran för områdets skolor som stöd för skolornas egen konstfostran. 

För lågstadier erbjuds 5x2-konstundervisning och filmfostran. För högstadier, gymnasier och yrkesläroverk ordnas i samband med Annegården kulturkurser, vars teman ändrar enligt säsong. Teaterklubben Kipinä är verksam på Gamlasgården. Den erbjuder teaterundervisning för barn och ungdomar utanför skoltimmarna. Operation Pulssi! ordnar mångsidiga hobbymöjligheter och fritidsverksamhet året runt för ungdomar i åldern 12–18 år.

Gamlasgårdens konstfostranverksamhet kompletteras av sommarkurser för skolelever samt verkstäder i anslutning till gårdens program och utställningar.

​​​​​​​Undervisningen sker i huvudsak på finska.