Konstfostran

Helsingfors kulturcentral erbjuder på Gamlasgården avgiftsfri konstfostran för områdets skolor som stöd för skolornas egen konstfostran. 

För lågstadier erbjuds 5x2-konstundervisning och filmfostran. För högstadier, gymnasier och yrkesläroverk ordnas kulturkurser, vars teman ändrar enligt säsong. Skidikinona är en halv timmes långa kortfilmstunder för över 3-åringar. Ordlösa animationer introducerar barnen till filmtittandet i biografen. Teaterklubben erbjuder teaterundervisning för barn och ungdomar utanför skoltimmarna. Operation Pulssi! ordnar mångsidiga hobbymöjligheter och fritidsverksamhet året runt för ungdomar i åldern 12–18 år.

Gamlasgårdens konstfostranverksamhet kompletteras av sommarkurser för skolelever samt verkstäder i anslutning till gårdens program och utställningar.

Undervisningen sker i huvudsak på finska.                                                                                     

Kulturproducent Liisa Paatsalo ansvarar för konstpedagogiken och skolkontakterna, liisa.paatsalo@hel.fi, tfn 040 7522290.                                                                                                 

Önskemål gällande innehållen och samarbetsförslag är välkomna!