Teater- och konsertsalen


Gamlasgårdens teater- och konsertsal är ett stämningsfullt utrymme med utmärkt akustik. Scenen lämpar sig bl.a. för teater-, dans- och cirkusframträdanden och det är möjligt att genomföra både akustiska, klassiska och elförstärkta konserter i lokalen. Salen har en modern ljud- och ljusteknik som uppfyller kraven för yrkesproduktioner samt mångsidig scenutrustning. Den tekniska personalen är tillgänglig enligt behov, vilket gör att man kan skapa en personlig stämning i varje framträdande.
I salongen finns 227 fasta sittplatser och 11 stolplatser*. Scenens storlek är 14 m x 7 m. Konsertsalens tak pryds av Sakari Marilas upplysta glasmålning ”Viva”.