Medialle

Hyvä median edustaja!


Kulttuurikeskuksella on sähköinen kuva- ja tekstipankki, johon tarvittavat salasanat saat tiedottajalta sähköpostitse tai soittamalla.

Materiaali on tiedotusvälineiden vapaassa käytössä kulttuuriasiainkeskuksen tilaisuuksia koskevan toimituksellisen aineiston yhteydessä.

tiedottaja Kati Hurme
puh. (09) 310 32411, gsm 040 334 1080
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hel.fi