Medialle

Hyvä median edustaja!


Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on sähköinen kuva- ja tekstipankki, johon tarvittavat salasanat saat tiedottajalta sähköpostitse tai soittamalla.

Materiaali on tiedotusvälineiden vapaassa käytössä kulttuuriasiainkeskuksen tilaisuuksia koskevan toimituksellisen aineiston yhteydessä.

viestintäasiantuntija Minna Roine
puh. (09) 310 88802, gsm 040 192 4579
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hel.fi